Som maler utfører man typisk oppgaver som dreier seg om maling av villaer, leiligheter, kontorbygninger og lignende. Men det er også en maler man skal ha fatt i når det handler om arbeidsoppgaver i forbindelse med nybygg eller renovering av boliger.

Maleren er altså en betydningsfull håndverker ved utsmykking av boliger.

En maler utfører mange forskjellige oppgaver

Hvis man skal ha frisket opp privatboligen med for eksempel tapetsering av stuen, maling av taket i soverommet eller kanskje maling av villaens fasade, så kan en maler hjelpe deg med å løse disse oppgavene.

Maleren løser altså både innendørs og utendørs maleroppgaver, og det er også en maler som kan sørge for for eksempel trebeskyttelse av hytta eller gjerdet rundt hagen i villaen.

Malerens kunnskap må være i orden

Når man bestemmer seg for å bli maler, skal man gjennomgå et langt utdanningsforløp, hvor man lærer alle fasettene av faget, fra valg av maleredskaper til korrekt utføring av renoveringsoppgaver og så videre.

Det finnes flere retninger innenfor malerfaget – bygningsmaler, skiltmaler og industrimaler. Det er typisk bygningsmaleren man stifter bekjentskap med når man skal ha utført maleroppgaver i privatboligen.

Få tilbud fra en maler eller malermester

Hvis du har behov for en maler til en forestående maleroppgave, for eksempel i forbindelse med et påbygg til boligen, renovering etter en vannskade eller lignende, kan du gjerne ta kontakt med oss med henblikk på å få et par gode malertilbud.

Vi vender tilbake med opptil tre fornuftige tilbud fra erfarne malere eller malermestre.